Ajansın destek ve faaliyetleri

Ajansın destek ve faaliyetleri

2008 yılında kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı; 02.02.2015 tarihi itibariyle 39 uzman ve 6 destek personeli ile İstanbul’da (TR10 Bölgesinde) faaliyet göstermektedir. İstanbul’un sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan 2014 - 2023 İstanbul Bölge Planı, 2.000 kişinin doğrudan ve sosyal medya kampanyalarıyla 14.515 İstanbullu’nun dolaylı katkıları ile hazırlanmıştır.

İstanbul’un 2023 vizyonunu ortaya koyan plan, 3 ana gelişme ekseni altında, 23 öncelik alanı, 58 strateji, 478 hedef ve tedbir içermektedir. 2010-2015 döneminde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında İstanbul’da 445 projeye, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 34 faaliyete destek verilmiş olup bu proje ve faaliyetlerdeki Ajans katkısı (hibe tutarı) toplam 259.531.895 TL’dir.
2010 - 2014 döneminde İstanbul ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar) proje hazırlama ve uygulama kapasitelerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde 1.093 kişiye toplam 3.757 günlük eğitim sağlanmıştır.

Mali destek programları kapsamında desteklenen projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Programlarda 65 Üniversite, 22 Kaymakamlık, 63 Belediye, 32 diğer kamu kurumu, 44 Dernek, 25 Vakıf, 67 İşletme ve 24 Birlik vb. statüdeki kurumun projesi desteklenmiştir.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi;
kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 3.667 adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, İstanbul ile ilgili 75 iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, 16 konuda araştırma raporu hazırlamış, Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 677 firma ile ilgili işlemleri yürütmüştür.