Hakim ve savcı sayısı arttı

Hakim ve savcı sayısı arttı

Ülkemizde 2002 yılında yüz bin kişiye düşen hakim sayısı 7,49 iken bu oran 2014 yılında 13 oldu. Hukuk sisteminin hızlı ve adil işlemesinin önü açıldı.İstanbul’un merkez ve ilçelerindeki Hakim sayısı 1.270’e, Cumhuriyet Savcısı sayısı 672’dir
Adliyelerde görev yapan personel sayısı son on üç yılda % 130 oranında artış gösterdi. İstanbul merkez ve ilçelerinde adalet hizmetlerinde görevli personel sayısı 15.582’ dir