2010 Avrupa kültür başkenti

2010 Avrupa kültür başkenti

DEV PROJELERLE İSTANBUL’U DÜNYAYA TANITTIK.

İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olarak ilanının hemen ardından kurduğumuz 2010 Kültür Başkenti Ajansı’na toplam 600 Milyon TL kaynak aktardık. Bütçenin
525 Milyon TL’si ile projeler ürettik, dünyanın İstanbul’u en iyi şekilde tanımasını sağladık.

İstanbul Kültür Başkenti projesi için ajansa yapılan 2.484 proje başvurusundan 586’sına 335,7 Milyon TL bütçe ayırdık. Kültür-sanat alanında seçilen 431 proje için ise yaklaşık 168 Milyon TL bütçe sağladık. Bu kapsamda yaklaşık 9.860 etkinlik düzenledik. İstanbul’un farklı yönlerine ilişkin yapılmış ancak yayınlanamamış 200’ü aşkın araştırmayı yayın haline dönüştürdük.