Kültür ve turizmde 126,2 milyon tl bedelli proje için 80,4 milyon tl yatırım yaptık

Kültür ve turizmde 126,2 milyon tl bedelli proje için 80,4 milyon tl yatırım yaptık

Dünya çapında yürütülen büyük projeler, arkeolojik kazılar,sponsorluk destekleri, müze ve ören yerlerini iyileştirme çalışmaları gibi titizlikle hayata geçirilen etkinliklerle Türkiye’nin kültür hayatına hareket getirdik, ülkemizin yurt dışında kültür hayatıyla örnek olmasını sağladık.

Kültür varlıklarımızı geleceğe taşıyoruz

Ülkemizin kültür varlıklarının korunması ve iyileştirilmesi için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdik. Son 14 yılda Gaziantep ilindeki kültür varlıklarının proje, bakım, onarımları ile müze teşhir-tanzim ve yapım işlerinin yanı sıra ören yeri çevre düzenleme işleri için yaklaşık 46,7 milyon TL ödenek ayırdık.

Kültür yatırımlarına desteklerimiz artarak devam ediyor

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 2016 Yılı Birim Fiyatlarıyla Gaziantep Nizip Kültür Merkezi için 2012 yılında 1,4 milyon TL, 2013 yılında 1,9 milyon TL ödenek desteği sağlandı.

Kültür varlıklarının korunmasında kamulaştırma çalışmaları

Kamulaştırma çalışmaları için 2002-2016 yılları arasında 25 milyon TL ödenek aktardık.

Tarihimizi gün yüzüne çıkartıyoruz

Gaziantep ilimizde bulunan 1 adet Bakanlar Kurulu Kararlı Türk ve 3 adet Bakanlar Kurulu Kararlı yabancı kazı olmak üzere toplam 4 kazı çalışması için toplam 1,5 milyon TL ödenek aktarıldı.

Kültür varlıklarımız teşviklerimizle daha iyi korunuyor

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2005 yılından bu yana 1,5 milyon TL maddi destek sağladık.

Müzelerdeki kayıtlı eser sayısında yaklaşık % 35 artış sağladık

2002 yılında 84.008 olan kayıtlı eser sayısı 2015 yılında 113.102 adete yükseldi.

Toplum hafızasını korumak için çalıştık

Önem arz eden kişi, kurum ve kavramların toplum hafızasındaki yerini korumak maksadıyla 2006 yılında İslahiye Belediye Başkanlığına Atatürk Heykeli için 21 bin 500 TL ödenek aktardık.

Gaziantep, turizmde atağa kalkıyor

Gaziantep’da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2002-2016 yılları arasında 22,1 milyon TL destek sağladık.  Bu sayede Gaziantep’deki İşletme Belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her gün artıyor.

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Yatak Kapasitesi                                             

2002   1.954

2016   6.093

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Sayısı

2002   16

2016   41

İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı

2002   155.750

2015   366.112