Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Gaziantep ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Gaziantep ilinde toplam 621 projeye yaklaşık 85,7 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 553 projeye yaklaşık 15,3 milyon avro’luk destek aktardık.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında 44 milyon avro bütçeli Nizip İçme Suyu Ve Atık su Projesini hayata geçirdik.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla yürütülen Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesi, Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve Teknolojik altyapısının Geliştirilmesi Projesi ve Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Projesi(GETAM) Projelerine toplam 15 milyon avro kaynak aktardık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 56 projeye yaklaşık 10,9 milyon avro hibe desteği sağladık.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 9 projeye yaklaşık 590 bin avro destek sağladık.

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Gaziantep Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.