Vakıf eserlerinin onarımına ayrılan bütçe

Vakıf eserlerinin onarımına ayrılan bütçe

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini sağladık. Eserlerin envanterini çıkartarak belgeleri arşivledik ve bunlara ait projeler hazırlayarak restorasyon veya onarımlarını tamamladık. Yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde kalan eserlerin envanter çalışmasına da başladık. Restorasyon veya onarımı yapılan vakıf eseri sayısını 13 yılda 97 kat artırdık.