Turnaçayırı Barajı geliyor

Turnaçayırı Barajı geliyor

Erzincan için büyük önem arz eden Turnaçayırı Barajı’yla 148.870 dekar arazi sulanacaktır. Barajdan yaklaşık 7.000 kişi faydalanacak olup, yılda 66 milyon TL gelir artışı sağlanacaktır.

Barajın temelini 31.07.2013 tarihinde attık. İnşaat çalışmaları hızla devam etmekte olup, %30’unu tamamladık. 2016 yılında hizmete alacağız.