Erzincan’da turizm canlanıyor

Erzincan’da turizm canlanıyor

Son 13 yılda ülkemizin her alanda yakaladığı gelişme ve büyüme çizgisi kültür ve turizm alanlarında da kendini gösteriyor. Yapılan yatırımlarla turizm altyapısı gelişiyor, şehirlerimizin turizm kazançları katlanarak artıyor. Turizm alanında yaşanan bu değişim Erzincan’a da yansıdı.

2002 yılında 1 olan turizm belgeli işletme sayısı 2014 yılında 7’ye, 2002 yılında 188 olan işletme belgeli konaklama tesisleri yatak kapasitesi sayısı 2014 yılında 665’e yükselmiştir.

2002 yılında İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı 5273 iken bu rakam 2014 yılında 36.196 kişiye ulaşmıştır.