Münbit topraklarımızı sulamaya açtık

Münbit topraklarımızı sulamaya açtık

Erzincan’da 2003-2015 yılları arasında çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Erzincan için tarımın önemini çok iyi biliyoruz. Tarımda suyla olur dedik ve son 13 yılda tamamladığımız sulama tesisleriyle toplam 133.844 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece Erzincanlı çiftçilerimize yılda 64 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Özellikle Tercan Ovasına bereket getirdik.

Hizmete aldığımız bazı tesisler;
• Erzincan Barajı Sulaması
• Tercan Ovası Sol Salih Sulaması
• Tercan Ovası Sağ Salih Sulaması
• Erzincan Sol Sahil Sulama Yenilenmesi
• Tercan Ovası Pompaj Sulaması P3 Pompajı Ana Kanalı İkmali