Son 13 yılda yapılan Enerji yatırımı

Son 13 yılda yapılan Enerji yatırımı

Ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor, sürdürülebilir ve etkin enerji çözümlerine yöneliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor, yurt içi enerji üretimini artırıyoruz. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye’sini teminat altına alıyoruz.