Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

• Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmalarına hız verdik.
• Erzincan’da 2003-2015 yılları arasında toplam 142.288 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık.
• Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele ederek, verimli ve sağlıklı hayvansal üretim sağladık.