KUDAKA girişimcinin yanında

KUDAKA girişimcinin yanında

2008 yılında kurulan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı; 03.01.2014 tarihi itibariyle 1 Genel Sekreter, 32 uzman ve 9 destek personeli ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinden oluşan TRA1 Bölgesin’de faaliyet göstermektedir.

2010-2014 döneminde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında Erzincan’da 91 projeye, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 15 faaliyete destek verilmiş olup destek verilmiş olup bu proje ve faaliyetlerdeki Ajans katkısı (hibe tutarı) toplam 19,78 Milyon TL’dir.

2010-2015 döneminde uygulanan Teknik Destek Programları ile Erzincan ilinde faaliyet gösteren 50 kurum ve kuruluşa (kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar) danışmanlık, eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama vb. şeklinde uzman desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda 386 bin TL kaynak kullandırılmıştır. Gerçekleştirilen eğitimlere 16.173 kişi katılım sağlamıştır.

Mali destek programları kapsamında desteklenen projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Destek verilen KOBİ projeleri sonucunda Erzincan’da toplam 255 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

Erzincan Yatırım Destek Ofisi; kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 600 (589) adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, Erzincan ile ilgili 10’dan fazla iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, Erzincan ile ilgili 9 konuda araştırma raporu hazırlamış, Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 75 firma ile ilgili işlemler yürütmüştür. Erzincan Yatırım Destek Ofisi tarafından yatırım desteği sağlanan 5 firma Erzincan’da yatırım kararı almış olup bu firmalar tarafından yapılacak toplam yatırım 8 Milyon TL ve öngörülen istihdam ise 50 kişidir.

SODES İLE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKI

2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

SODES; istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. İstihdam bileşeni kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli iş gücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.

SODES kapsamında Erzincan’da 172 proje için 16 Milyon TL ödenek kullanıldı.