Eğitimle teknolojiyi tanıştırdık

Eğitimle teknolojiyi tanıştırdık

2003-2015 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için Erzincan’daki okullara;
• 4.240 adet bilgisayar gönderdik,
• 242 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,
• 153 Bilişim Teknoloji Sınıfı kurduk.