Bölge DAP ile kalkınıyor

Bölge DAP ile kalkınıyor

Doğu Anadolu Projesi 14 ilde 41 proje demetinden oluşmaktadır. Hakkari’de 14 şanslı ilden biridir.

DAP kapsamında;
• 33 baraj,
• 6 içme suyu tesisi,
• 2 enerji projesi bulunmaktadır.

MİLLİ EKONOMİYE DEV KATKI

Sulama, içmesuyu ve enerji maksatlı 41 adet projeden oluşan DAP tamamlandığında milli ekonomiye yılda 1,4 Milyar dolar katkı sağlayacaktır. Proje ile 1.220.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

DOĞUNUN MAKUS TALİHİ DAP İLE DEĞİŞİYOR

Proje ile özellikle zirai arazilerin sulanmasıyla birlikte bölgede verim artışı ve buna paralel olarak kalkınma sağlanacaktır. 2014 yılı sonuna kadar DAP kapsamında toplam 360.287 hektar araziyi sulamaya açtık. Çalışmalar hızla devam etmekte olup, 2019 yılında sulanan alanı 589.524 hektara yükselteceğiz.