Altyapı projelerine destek verdik

Altyapı projelerine destek verdik

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2015 yılları arasında Erzincan için 11,8 milyon TL ödenek ayırdık. Erzincan’daki belediyelere 16 adet çöp toplama aracı hibe ettik.