Vakıf eserlerinin onarımına ayrılan bütçe

Vakıf eserlerinin onarımına ayrılan bütçe

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini sağladık. Eserlerin envanterini çıkartarak belgeleri arşivledik ve bunlara ait projeler hazırlayarak restorasyonları veya onarımlarını tamamladık. Yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde kalan eserlerin envanter çalışmasına da başladık. Restorasyon veya onarımı yapılan vakıf eseri sayısını 13 yılda 97 kat artırdık.

2003-2015 yılları arasında kültürel mirasımızı bizden sonraki nesillere aktarmak, vakıf ruhunu ve bilincini yaymak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yoğun bir gayret sarf ettik.