Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Tarıma verilen desteklerde rekor artış

• Elazığ’da çiftçilerimize toplam 41,1 Milyon TL mazot desteği verdik.
• Toplam 38,6 Milyon TL gübre desteği, 792 Bin TL toprak analizi desteği ödedik.
• Gübre ve mazot fiyatlarındaki artıştan üreticimizin olumsuz etkilenmesini önledik.
• Prim ödemelerinin kapsamını genişlettik.
• Prim desteği verilen ürün sayısını 4’ten 17’ye çıkardık, üretimi katladık.
• Havza bazlı destek modelini başlattık, üretimi planlayıp desteği ürünün en uygun yetiştiği bölgelerde ödemeye başladık.
• 2002 yılında Elazığ’da verilen prim desteği 109 Bin TL iken, 2014 yılında bu miktarı 3,1 Milyon TL’ye yükselttik.
• 13 yılda Elazığ’da toplam 22,3 Milyon TL prim desteği verdik.

Elazığ’a ayrılan tarımsal destek ödemelerini 13 yılda 8 KAT artırdık.

2003-2015 döneminde Elazığ’a toplam 455 Milyon TL nakit destek verdik.