Sağlam gelecek, sağlam şehirler kentsel dönüşüm

Sağlam gelecek, sağlam şehirler kentsel dönüşüm

Son on üç yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı için, vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Bu hamleyle ülkemizde can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz eden 6,5 milyon konut ve işyerinin yenilenmesi sağlanacak.

Kentsel Dönüşümle,
• Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak,
• Güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konforkoşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek,
• Yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek,
• Yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimizin köhneleşmesi önlenecek ve 24 saat yaşayan şehirlerin oluşturulacak.

Bu kapsamda Elazığ İlinde 2 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile; Merkez İlçesinde 2 adet “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 36,56 hektar, toplam nüfusu 2.715, toplam bina sayısı 445, toplam birim sayısı yaklaşık 547’dir. Bu risk alanında yapılacak dönüşüm çalışmasıyla Elazığ’ın nüfus artışına bağlı olarak plansız ve çarpık kentleşmesinin ortaya çıkardığı güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, olası depremlerde can ve mal güvenliği korunacak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca, 575 adet binada, 1.085 adedi konut, 208 adedi dükkân olmak üzere toplam 1.293 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 411 adet bina yıkılmıştır. Elazığ İlinde sadece kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımıza kira yardımı olarak yaklaşık 4 Milyon TL kaynak ayırdık.