Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik.

Elazığ’da, 12 proje kapsamında 44.459 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.

Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın %75’ini karşılar hale geldik.