Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

%50 hibeli Kırsal Kalkınma desteklerini 2006 yılında başlattık. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımlarını, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekledik.

Kırsal kalkınma için verdiğimiz 9 Milyon TL hibe desteği ile Elazığ’da 40 yeni tarımsal sanayi tesisi kurduk, 388 kişiye istihdam sağladık

Çiftçimizin üretimde en çok kullandığı yaklaşık 40 çeşit makineekipmanı destekledik.

Elazığ’da 2.196 adet yeni makine-ekipmana 8,4 Milyon TL hibe desteği verdik