İlbank’tan 1,4 Milyar TL

İlbank’tan 1,4 Milyar TL

2003-2015 yılları arasında İlbank A.Ş. tarafından Elazığ için; SUKAP kapsamında 18 adet iş için 32,6 Milyon TL Belediyelerin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 19 adet iş için 11 Milyon TL Köylerin muhtelif projelerinde kullanılmak üzere 5,7 Milyon TL Acil içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 23 adet iş için 1,3 Milyon TL Kentsel altyapı ödeneği kapsamında 4 adet iş için 777.122 TL Özel önem ve çevre korumaya yönelik projeler kapsamında 6 adet iş için 7,4 Milyon TL Altyapı ve üstyapı kapsamında 91 adet iş için 156,9 Milyon TL olmak üzere toplam 215,9 Milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

Elazığ’daki tüm belediyelere 2003-2015 döneminde genel bütçeden ayrılan 981,5 Milyon TL’lik payla birlikte İlbank A.Ş.’nin bu dönemde Elazığ’a yaptığı yatırım ile sağladığı kredi ve destek miktarı 1,1 Milyar TL’yi aştı.

5779 sayılı Kanun kapsamında Elazığ Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2003-2015 yılları arasında 240,7 Milyon TL kaynak transfer edilmiştir. Bu dönem içerisinde Elazığ belediyelerine ve İl Özel İdaresi’ne cari, personel ve yatırım giderlerini karşılamak üzere 1,4 Milyar TL’yi aşan ödenek tahsis edilmiştir.