Hakim ve savcı sayısına AB standartı

Hakim ve savcı sayısına AB standartı

Ülkemizde 2002 yılında yüz bin kişiye düşen hakim sayısı 7,4 iken bu oran 2014 yılında 13 oldu. Hukuk sisteminin hızlı ve adil işlemesinin önü açıldı.

Elazığ’ın merkez ve ilçelerindeki Hakim sayısı 49’a, Cumhuriyet Savcısı sayısı 37’ye çıktı.