Fırat kalkınma ajansının destek ve faaliyetleri

Fırat kalkınma ajansının destek ve faaliyetleri

2009 yılında kurulan ve 2010 yılında fiilen çalışmalarına başlayan Fırat Kalkınma Ajansı; 02.02.2015 tarihi itibariyle 31’i Uzman olmak üzere 37 personel ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinden oluşan TRB1 Bölgesinde faaliyet göstermektedir.

2010-2015 döneminde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında Elazığ’da 61 projeye, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 14 faaliyete destek verilmiş olup destek verilmiş olup bu proje ve faaliyetlerdeki Ajans katkısı (hibe tutarı) toplam 15,1 Milyon TL’dir.

Mali destek programları kapsamında desteklenen projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Destek verilen KOBİ projeleri sonucunda Elazığ’da toplam 580 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

Elazığ Yatırım Destek Ofisi; kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 3427 adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, Elazığ ile ilgili 48 civarında iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, Elazığ ile ilgili 18 konuda araştırma raporu hazırlamış, Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 113 firma ile ilgili işlemler yürütmüştür.

Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından yatırım desteği sağlanan yaklaşık 16 firma Elazığ’da yatırım kararı almış olup bu firmalar tarafından yapılacak toplam yatırım 26 Milyon TL civarında ve öngörülen istihdam ise 1.650 kişidir.

2010-2015 döneminde uygulanan Teknik Destek Programları ile Elazığ ilinde faaliyet gösteren 34 kurum ve kuruluşa (kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar) danışmanlık, eğitim, program-proje hazırlığı ve benzeri alanlarda uzman desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda 278 Bin TL kaynak kullandırılmıştır.