Tüm alanlarında yatırımın önü açıldı

Tüm alanlarında yatırımın önü açıldı

2002 yılında Elazığ’da madencilik sektörüne 24 Bin TL yatırım yapılmışken 2015 yılına kadar 6,1 Milyon TL’lik yatırım yaptık.

Petrol ve doğalgaz sektörüne yapılan yatırım 2015 yılına kadar toplam 133 Milyon TL’ye yükseldi.

Elazığ’a elektrik sektörü yatırımları 2002 yılında 2,5 Milyon TL iken 2015 yılına kadar toplam 159,5 Milyon TL’ye çıktı.

Elazığ’a son on üç yılda yapılan toplam kamu yatırımı 183 Milyon TL’ye ulaşmıştır.