Elektrikte yatırım ve üretim arttı

Elektrikte yatırım ve üretim arttı

Ülkemizin yüksek büyüme seyrinin sonucu olarak elektrik tüketim artışı da yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleşti. Bu ihtiyacı karşılamak adına yapılan yatırımlar Elazığ’a da yansıdı. Elazığ’da 2002-2015 yılları arasında işletmeye alınan santral ünitelerinin toplam kurulu gücü 190 MWh. Son on üç yılda içinde hidrolik ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynakla elektrik üreten santrallerin de olduğu 4 yeni santralin geçici kabulünü yaptık. Elazığ’da son 13 yılda toplam159,5 Milyon TL elektrik sektörü yatırımı yapıldı.