Dar gelirli vatandaşlarımıza konut

Dar gelirli vatandaşlarımıza konut

Finansmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanan, yapımını TOKİ’nin üstlendiği “Sosyal Konut Projesi’ hedeflenenin ötesinde bir hızla ilerlemektedir. 2023 hedefi 100.000 konut iken Aralık 2013 itibariyle konutların yaklaşık beşte biri hak sahiplerine teslim edilmiştir. 2015 yılında bitirilecek 4.000 konutla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek konut sayısı 34.000’e ulaşacak.

Bu kapsamda Elazığ Merkez’de 37,7 Milyon TL maliyetle 832 konut teslim edildi.