Çevreyi önemsiyoruz atıkları değerlendiriyoruz

Çevreyi önemsiyoruz atıkları değerlendiriyoruz

Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yenilikçi yollar geliştirdik. Elazığ’da daha önce örneği olmayan;
• 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
• 2 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
• 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
• 1 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
• 1 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
• 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon izin ve lisanslı tesisi şehire kazandırdık.

Elazığ’a 26 adet çöp toplama aracı hibe ettik.