Bölge Doğu Anadolu Projesi’yle kalkınıyor

Bölge Doğu Anadolu Projesi’yle kalkınıyor

Doğu Anadolu Projesi, 14 ilde 41 proje demetinden oluşmaktadır. Elazığ da bu 14 ilden biridir.
DAP kapsamında;
• 33 baraj,
• 6 içme suyu tesisi,
• 2 enerji projesi bulunmaktadır.

Sulama, içme suyu ve enerji maksatlı 41 adet projeden oluşan DAP tamamlandığında milli ekonomiye yılda 1,418 Milyar Dolar katkıda bulunacaktır. Proje ile 1.220.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

DOĞUNUN MAKÛS TALİHİ DAP İLE DEĞİŞİYOR…

Proje ile özellikle zirai arazilerin sulanmasıyla birlikte bölgede verim artışı ve buna paralel olarak kalkınma sağlanacaktır.

2014 yılı sonuna kadar DAP kapsamında toplam 360.287 hektar araziyi sulamaya açtık. Çalışmalar hızla devam etmekte olup, 2019 yılında sulanan alanı 589.524 hektara yükselteceğiz.