Birinci sınıf sağlık hizmeti

Birinci sınıf sağlık hizmeti

2002 yılında Elazığ’daki sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam müracaat sayısı 1,8 milyonken 2014 yılında 4,5 milyona yükselmiştir.

2002 yılında aşılama oranı %81 iken 2014 yılında bu sayıyı %98’e çıkardık.

Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2002 yılında %40 iken 2014 yılında bu oran %95’e ulaştı.