Altyapı projelerine destek

Altyapı projelerine destek

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2015 yılları arasında Elazığ için 6 Milyon TL ödenek ayırdık.