Tarım sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu

Tarım sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu

  • Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortaları uygulamasını 2006 yılında başlattık.
  • Poliçe bedelinin %50’sini hibe olarak karşıladık.
  • Bu hibe oranı açık alanlarda yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkıyor.
  • Antalya’da bugüne kadar toplam 105 Milyon TL poliçe desteği ve 135,8 Milyon TL hasar tazminatı ödedik.
  • Zor gününde çiftçimizi yalnız bırakmadık.

 

2017 yılında tarım sigortalarının kapsamı genişletiliyor ve yeni uygulamalar başlatılıyor…

  • Buğday ’da Havza Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçilecektir.
  • Kiraz meyvesinde yağmur kaynaklı çatlama, asma yaprağındaki hasarlar, meyve ağaçlarının uğrayacağı hasarlar teminat kapsamına alınacaktır.
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hırsızlık teminat kapsamına alınacaktır.
  • Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi, Milli Tarım Projesi ile uyumlu hale getirilecektir.

 

2020 yılında gelir sigortasına geçilmesi, çiftçilere gelir istikrarı sağlanması hedefleniyor.