Mazlumların yardımına koşuyoruz

Mazlumların yardımına koşuyoruz

Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürüdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programlarını hayata geçirdik. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programlarını uygulamaya koyduk.

  • Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 6.852 kadına, iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağladık.
  • Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumda bulunan  790 asker ailesine (evli ise eşine, bekâr ise annesine) askerlik süresince 250 TL maaş bağladık. Toplam 5.444.750TL yardım yaptık.