Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Ulusal kaynakları kullandığımız %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri artarak devam ediyor. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekliyoruz. 

Son 10 yılda Kırsal Kalkınma için Antalya’ya 62,6 milyon TL hibe desteği verdik.

Bu hibelerle Antalya’da 130 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu, 2.066 kişiye istihdam sağlandı.

Ayrıca, 437 damla ve yağmurlama sulama tesisinin kurulumu desteklendi. 

 

 

 

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe sağlıyoruz…

  • Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlayacak köye dönüş projeleri başlatıldı.
  • Gençlere 30 bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti. 
  • Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel ürünlerden tıbbı-aromatik bitkilere kadar bir çok alanda gençlere hibe veriyoruz.
  • Antalya’da 213 genç girişimciye 6,4 milyon TL hibe sağladık.
  • Ayrıca, genç çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerimiz artarak devam ediyor.