Kimlikli şehirler güvenli yaşam

Kimlikli şehirler güvenli yaşam

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda Antalya İlinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Kepez İlçesindeki riskli alanın toplam büyüklüğü 132,70 hektar, toplam nüfusu 13.500, toplam bina sayısı 3.443, toplam birim sayısı yaklaşık 4.132’dir.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Antalya ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca;

6.523 adet binada toplam 11.462 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 5.252 adedi yıkılmıştır.

Antalya iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 44,6 milyon TL kaynak ayırdık.