Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

 

-14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Müdürlüğümüz personeline bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

-2013 – 2016 yılları arasında genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluğu olan şirketlere 2.138 adet Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.

-Müdürlüğümüz tarafından 2013-2016 yılları arasında şirketlere 48 adet idari para cezası uygulanmıştır.