Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Antalya ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; hem yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Antalya ilinde toplam 915 projeye yaklaşık 45,6 milyon euro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 864 projeye yaklaşık 22.2 milyon euro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında Antalya Manavgat’ta 16,1 milyon euro bütçeli Manavgat İçme Suyu ve Atık Su Projesini hayata geçirdik.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 41 projeye yaklaşık 5,5 milyon euro hibe desteği sağladık.
  • Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 9 projeye yaklaşık 1,8 milyon euro destek sağladık.