Antalya’ya ayrılan tarımsal destek ödemelerini 14 yılda 7 KAT artırdık.

Antalya’ya ayrılan tarımsal destek ödemelerini 14 yılda 7 KAT artırdık.

2002

2016

16,4 milyon TL

121,6 milyon TL

 

 

 • Antalya’da çiftçilerimize toplam 59,9 Milyon TL mazot desteği verdik.
 • Toplam 57,9 Milyon TL gübre desteği, 530 Bin TL toprak analizi desteği ödedik.

 

Prim ödemelerini artırdık, üretimi katladık.

 

2002

2016

1,9 milyon TL

12 milyon TL

 

 

14 yılda Antalya’ya Toplam 121,4 milyon TL prim desteği verdik.

 

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık…

 

 • Çiftçinin önemli üretim girdisi olan kimyevi gübrede , yemde %8 olan KDV’yi, Şubat 2016’da kaldırdık. 
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinin KDV indirimine ilaveten yaptığı diğer indirimle birlikte gübre ve yem fiyatlarını daha aşağı seviyelere çektik.

 

Küçük aile işletmelerini destek kapsamına aldık…

 • Tarımda küçük aile işletmelerini yalnız bırakmadık, 2016 yılında destek kapsamına aldık.
 • 5 dekar ve altı arazisi olan meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiricilerine dekar başına 100 TL destek veriyoruz.
 • Çiftçimiz önce Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptırıyor, sonra desteğini alıyor.

 

TARIMSAL KREDİ KULLANIMI ARTTI

2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını, sıfır ile %8,25 aralığına düşürdük, birçok tarımsal faaliyeti faiz indirimli kredi kapsamına aldık.

 

Çiftçimizi yüksek faiz yükü altında ezdirmedik, üretimin önünü açtık.

 

Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık.

 

Antalya’da son 14 yılda tarımsal kredi kullanımında 69 KAT ARTIŞ sağladık.

 

 

            Antalya’da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplam kredi miktarı

2002

2015

17,2 milyon TL

1,2 milyar TL

 

Tarım politikalarımız ve sağlanan kolaylıklar sayesinde çiftçimizin kullandığı kredilerin geri ödenmesinin önündeki güçlükleri en aza indirdik.

 

ANTALYA’DA ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KULLANDIRILAN TARIMSAL KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI

%60,9’DAN  %99’A YÜKSELDİ

 

Ziraat Bankası

 

2002

2015

 

%60,9

%99

 

 

 

Tarım Kredi Kooperatifleri

2002

2015

%87,1

%96,6

 

MİLLİ TARIM PROJESİ BAŞLADI…

Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeline geçiyoruz…

 • İklim, topoğrafta, toprak, su kısıtını dikkate aldık, 941 tarım havzasını belirledik.
 • Her havzada en uygun ve en iyi yetişen ürünleri tespit ettik. 
 • Stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz.
 • Ülkemiz için önemli olan buğday ve yem bitkileri her havzada destekleniyor.

 

 

Desteklenecek ürünler

Buğday, Arpa, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Tritikale, Yulaf

Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya, Kanola, Aspir

Çay, Fındık, Yağlık Zeytin

Yem Bitkileri

Patates, Soğan

 

Desteklenecek ürünler önceden açıklanacak, bürokrasi azaltılacak, çiftçi desteğini topluca alacak.

 • Havza bazında desteklenecek ürünler 3 yıllık açıklanacak, çiftçiler ekeceği ürünü üretime geçemeden belirleyecek.
 • Yılda tek başvuru yapılacak, çiftçi fazla bürokrasiden kurtulacak.
 • Destekler parça parça değil yılda iki dönemde, bahar ve güz dönemlerinde topluca ödenecek.
 • Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacak.
 • Tarımsal hasılada artış sağlanacak.

 

Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden…

 • Mazot maliyetinin %50’si destek olarak üreticilerimize ödenecek.
 • Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyeti her üretim sezonunda hesaplanacak ve maliyetin yarısı üreticilere destek olarak verilecek.
 • Uygulama 2017 üretimi döneminde başlıyor.

 

Tarım arazilerimizi koruyup, etkin kullanacağız…

 • Sınırları belirlenen 211 ovamız sit alanı ilan ediliyor.
 • Böylece bu ovaların etkin korunması sağlanacak.
 • İhtilaflı, hisseli veya göç gibi sebeplerle ekilemeyen tarım arazileri ekilecek, kiraları mülk sahiplerine verilecek.
 • Tarlalar boş kalmayacak, tarıma elverişli her karış toprağın ekilmesini sağlayacağız.
 • Tarımın can damarı sulamadır. Sulama ile ilgili sorunları ilgili tüm birimlerimizde birlikte ele alıp çözeceğiz.
 • Sulama ve arazi toplulaştırma projeleri tek elden yürütülecek.
 • Böylece birbirini tamamlayan iki uygulamanın hızlıca sonuçlandırılması sağlanacak.